Video fra Bogforum 2010: Oplæsning og eftertanker

LTI blev lanceret på Bogforum 2010. Ikke på nogen stor stand med forstærkeranlæg, men på den mindst mulige plads med kun ni tilhørerstole.

En række personer med et fagligt eller personligt forhold til bogens indhold læste op, reflekterede over det læste og indgik i en dialog med publikum.

Var pladsen trang, var listen lang:

Nu offentliggører vi vore videooptagelser af disse oplæg. Hver for sig udgør de eminente fortolkninger og aktualiseringer af bogens tekst og sammenlagt demonstrerer de LTI's evne til at belyse brug og misbrug af sproget på en række forskellige områder. Materialet er meget velegnet til undervisning og til at sætte gang i debatten om det aktuelle sprog og alle er velkomne til at benytte det i klasselokalet, auditoriet eller ved offentlige møder som stream her fra siden.

 

God fornøjelse.