Morten Thing anmelder på modkraft.dk

Forskningsbibliotekar Morten Thing:anmelder og anvender LTI  med bl.a. disse ord:

"Der er fremvokset et delvist sprogligt regime, som understreger det farlige ved udlændinge og muslimer, et sproglig regime, som i Danmark især repræsenteres af Dansk Folkeparti, men som også i stigende grad accepteres og bruges af regeringspartierne."

I modsætning til sprogbrugen i en totalitær stat er sprogkampen i en ikke-totalitær stat et led i kampen om vælgerne:

"Forskellen på DF’s delvise, sproglige regime og et totalitært er, at det skal konkurrere med andre sproglige regimer i den politiske kamp, og selv om partiet kun repræsenterer et lille mindretal, er det stort nok til at garantere regeringens flertal."

Og her falder der også kritik af mod de to store oppositionspartier:

"Det siger noget om betydningen af denne sproglig-politiske kamp, at alliancen mellem Socialdemokratiet og SF mener at burde fastholde den negative holdning til indvandrere gennem det sprog, alliancen bruger."

Anmeldelsen slutter således:

"Klemperers bog er som Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste letlæst og spændende. Det er blevet understreget af Henning Vangsgaards gennemarbejdede oversættelsesarbejde af begge værker og hans oplysende efterskrift til LTI.

Sæt dem begge på listen over de bøger, du snart skal have læst."

Hele anmeldelsen kan læses på nettet.