Modersmål-Selskabet København 28. november 2011 kl. 17-19

Og metaforen kort

Sportsmetaforer nu og hos Goebbels

Årbog 2011 fra Modersmål-Selskabet handler om "den udbredte brug af sportsmetaforer til at forstærke sproget gennem ordbilleder". Den afsluttende artikel om Goebbels tager udgangspunkt i Klemperers analyse af den manipulerende og underdrivende brug af sportsmetaforen.

Som propagandaministeren skriver, samtidigt med slaget ved Stalingrad: ”Vi tørrer blodet fra vore øjne for at kunne se klart igen, og når næste runde går i gang, står vi atter solidt på benene.” (LTI, side 270). Artiklen bygger på Klemperers samtidige analyse og trækker trådene op til dagens sportsmetaforik og kritiserer den udbredte forestilling om metaforens effektivitet som formidlingsredskab.

Udover Knud Lindholm Lau bidrager bl.a. forfatter Benny Andersen og professor Chr. Kock til årbogen.

 På selskabets hjemmeside kan man læse mere om årbogen og i øvrigt gratis downloade forordet.